Chính sách mới >> Tham nhũng 24/02/2023 09:00 AM

Hình thức chuyển đổi vị trí việc làm trong công tác phòng chống tham nhũng

24/02/2023 09:00 AM

Xin hỏi là đối với công tác phòng chống tham nhũng thì hình thức chuyển đổi vị trí việc làm được quy định thế nào? - Lý Tâm (Cần Thơ)

Hình thức chuyển đổi vị trí việc làm trong công tác phòng chống tham nhũng

Hình thức chuyển đổi vị trí việc làm trong công tác phòng chống tham nhũng

1. Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

Tại Điều 37 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác như sau:

- Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.

- Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

2. Vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi

Tại Điều 36 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định cụ thể danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi như sau:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

- Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

Tại Điều 38 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác như sau:

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

4. Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt

Căn cứ Điều 39 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt:

- Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

- Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

5. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Tại Điều 18 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như sau:

- Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

+ Kết quả thực hiện công khai, minh bạch;

+ Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích;

+ Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

+ Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử;

+ Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác;

+ Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt;

+ Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập;

+ Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

+ Kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ;

+ Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch;

+ Kiểm soát xung đột lợi ích;

+ Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu.

Chia sẻ bài viết lên facebook 11,787

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079