Chính sách mới >> Tham nhũng 01/08/2023 18:00 PM

Tiêu chí đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng

01/08/2023 18:00 PM

Hiện nay, các tiêu chí đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng được hướng dẫn như thế nào? – Đức Cường (TPHCM)

Các tiêu chí đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng

Các tiêu chí đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng (Hình từ internet)

Tiêu chí đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng

Hiện nay, các tiêu chí đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng được đề cập tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng

Tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng được xác định dựa trên kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

- Số lượng người có hành vi tham nhũng;

- Vị trí, chức vụ của người có hành vi tham nhũng;

- Lĩnh vực để xảy ra hành vi tham nhũng;

- Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng;

- Giá trị tiền, tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra;

- Số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

- Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

+ Kết quả thực hiện công khai, minh bạch;

+ Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích;

+ Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

+ Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử;

+ Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác;

+ Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt;

+ Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập;

+ Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

+ Kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ;

+ Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch;

+ Kiểm soát xung đột lợi ích;

+ Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng

- Tiêu chí đánh giá việc phát hiện tham nhũng bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

+ Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

+ Kết quả phát hiện tham nhũng qua phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng;

+ Kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

- Tiêu chí đánh giá việc xử lý tham nhũng bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

+ Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính với tổ chức, cá nhân có vi phạm;

+ Kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng;

+ Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng;

+ Số lượng tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi.

Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng

Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi và kết quả thu hồi;

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chính;

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp.

Nguyên tắc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và tuân theo các quy định của pháp luật.

Việc tổ chức đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,882

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079