Chính sách mới >> Tham nhũng 01/08/2023 19:00 PM

Ai có quyền giám sát công tác phòng chống tham nhũng?

01/08/2023 19:00 PM

Xin cho tôi hỏi ai có quyền giám sát công tác phòng chống tham nhũng? Cá nhân, tổ chức bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi gì trong công tác này? – Khánh Huyền (Cần Thơ)

Ai có quyền giám sát công tác phòng chống tham nhũng?

Ai có quyền giám sát công tác phòng chống tham nhũng? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ai có quyền giám sát công tác phòng chống tham nhũng?

Cụ thể tại Điều 7 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định về giám sát công tác phòng chống tham nhũng như sau:

- Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

- Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách.

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

- Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.

- Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong công tác phòng chống tham nhũng?

Cá nhân, tổ chức bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trong công tác phòng chống tham nhũng:

- Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, cụ thể:

+ Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

(i) Tham ô tài sản;

(ii) Nhận hối lộ;

(iii) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

(iv) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

(v) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

(vi) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

(vii) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

(viii) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

(ix) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

(x) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

(xi) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

(xii) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

+ Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

(i) Tham ô tài sản;

(ii) Nhận hối lộ;

(iii) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

- Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

- Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

- Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

(Điều 8 Luật Phòng chống tham nhũng 2018)

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng

Theo Điều 5 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây trong phòng chống tham nhũng:

- Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.

Chia sẻ bài viết lên facebook 11,262

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079