Tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố từ 01/7/2023

10/05/2023 11:13 AM

Có phải từ ngày 01/7/2023, sẽ tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hay không? – Lê Minh (Ninh Thuận).

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2023 tiền lương cơ sở tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng (hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng). Do đó, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Cụ thể như sau:

1. Phụ cấp, khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Căn cứ khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

- Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 23.840.000 đông, từ ngày 01/7/2023 là 28.800.000 đồng).

- Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 20.413.000 đồng, từ ngày 01/7/2023 là 24.660.000 đồng).

- Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 16.986.000 đồng, từ ngày 01/7/2023 là 20.520.000 đồng).

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

- Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 29/2013/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP).

- Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kéo dài thời gian tăng lương

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ngày 01/7/2023

File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức 2023

Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm năm 2023

phụ cấp không chuyên trách

Phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố từ 01/7/2023

2. Phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 4.470.000 đồng, từ ngày 01/7/2023 là 5.400.000 đồng) để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 7.450.000 đồng, từ ngày 01/7/2023 là 9.000.000 đồng).

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Chia sẻ bài viết lên facebook 11,891

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079