Cách xác định mốc thời gian tính tuổi trẻ em để hưởng hỗ trợ COVID-19

26/08/2021 10:33 AM

Việc xác định tuổi của trẻ em để được nhận hỗ trợ Covid-19 sẽ được xác định theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì trẻ em sẽ được nhận hỗ trợ trong 2 trường hợp, việc xác định mốc thời gian tính tuổi được xác định tương ứng như sau:

Trường hợp 1:  Trẻ em chưa đủ 06 tuổi có cha đẻ/mẹ đẻ/cha nuôi/mẹ nuôi/người chăm sóc thay thế là người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ Covid-19 thuộc 1 trong các trường hợp :

- Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

- Người lao động ngừng việc

- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Đối với trường hợp này, chế độ đối với trẻ em sẽ đi kèm với chế độ của cha đẻ/mẹ đẻ/cha nuôi/mẹ nuôi/người chăm sóc thay thế (gọi chung là NLĐ); tức là nếu họ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ thì mới xem xét đến việc trẻ em được hưởng hay không.

Do vậy, sẽ xác định tuổi của trẻ em tại thời điểm NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động để xem có đủ điều kiện hưởng hay không.

Lưu ý, thời điểm tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động phải nằm trong khoảng thời gian quy định thì NLĐ mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ:

+ Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:  thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

+ Người lao động ngừng việc: Thời điểm bắt đầu ngừng việc trong khoảng từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

+ Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Thời điểm chấm dứt trong khoảng từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Ví du: Anh A có 1 con, đã tạm hoãn hợp đồng lao động từ ngày 01/6/2021 do công ty phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Anh A là đủ điều kiện hưởng hỗ trợ Covid-19 theo quy định tại Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, như vậy:

- Nếu tại thời điểm ngày 01/6/2021 (thời điểm bắt đầu tạm hoãn hợp đồng), con của anh A chưa đủ 6 tuổi thì được trợ cấp thêm 1.000.000 đồng.

- Nếu tại thời điểm ngày 01/6/2021, con của anh A từ đủ 6 tuổi trở lên thì không được trợ cấp thêm.

Xem thêm:

>> Cách xác định đúng về “từ, từ đủ, dưới, chưa đủ tuổi”

>> Điều kiện hưởng hỗ trợ covid-19 

Trường hợp 2: Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Luật trẻ em 2016 thì Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Như vậy, người dưới 16 tuổi phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Tại thời điểm trẻ em bắt đầu điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế (thời điểm này nằm trong khoảng từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021) mà chưa đủ 16 tuổi sẽ được nhận hỗ trợ.

Ví dụ:

B phải cách ly y tế và điều trị covid-19 từ ngày 01/5/2021.

Nếu tại thời điểm ngày 01/5/2021, B chưa đủ 16 tuổi thì B sẽ được nhận hỗ trợ.

Nếu tại thời điểm ngày 01/5/2021, B từ đủ 16 tuổi thì B sẽ không còn là trẻ em nên không được nhận hỗ trợ.

Quý Nguyễn

Chia sẻ bài viết lên facebook 28,927

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079