So sánh giữa chia và tách công ty

14/05/2022 16:39 PM

Chia, tách công ty đều là hình thức tổ chức lại công ty, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vậy giữa chia, tách công ty có những điểm giống và khác nhau nào?

So sánh giữa chia và tách công ty (Ảnh minh họa)

1. Thế nào là chia công ty và tách công ty?

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới (chia công ty).

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách ( tách công ty).

2. So sánh giữa chia và tách công ty

2.1. Giống nhau:

- Đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp.

- Đối tượng đều là công ty TNHH và công ty cổ phần.

- Các công ty sau khi bị chia, tách đều cùng loại hình với công ty trước đó.

- Sau khi chia, tách công ty thì các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia, tách.

- Thủ tục chia tách gần giống nhau.

2.2. Khác nhau:

Tiêu chí

Chia công ty

Tách công ty

Khái niệm

Chia công ty là hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Tách công ty là hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Công thức

A=B+C

trong đó: A là công ty bị chia; B, C là công ty mới.

A=A+B

trong đó: A là công ty bị tách, B là công ty mới được tách.

Cách thức thực hiện

Chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có vào các công ty mới.

Chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có vào công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hệ quả pháp lý

Sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại.

Cả công ty tách và bị tách đều tồn tại hoạt động sau khi thực hiện tách công ty.

Trách nhiệm pháp lý

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Căn cứ pháp lý

Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020.

>>> Xem thêm: Chia công ty là gì? Khi chấm dứt tồn tại của công ty bị chia thì có chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty đó hay không?

Thủ tục tách công ty TNHH hai thành viên quy định như thế nào? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty gồm những gì?

Thủ tục chia công ty quy định như thế nào? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty gồm những gì?

 

Lệ Nguyễn

Chia sẻ bài viết lên facebook 46,449

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079