Trường hợp miễn, giảm thi hành án dân sự với khoản thu nộp NSNN

13/06/2022 15:55 PM

Theo bản án, quyết định có hiệu lực người phải thi hành án có trách nhiệm phải thi thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người phải thi hành án sẽ được miễn, giảm thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp NSNN. Dưới đây là các trường hợp miễn, giảm thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp NSNN.

1. Các trường hợp miễn, giảm thi hành án dân sự với khoản thu nộp NSNN

Căn cứ Điều 61 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) quy định điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN như sau:

(1) Người phải thi hành án được miễn, giảm thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN như sau:

- Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án;

Không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN có giá trị dưới 2 triệu đồng;

Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng.

(2) Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp NSNN được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014);

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5 triệu đồng;

Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng.

(3) Đã thi hành được một phần khoản thu nộp NSNN và được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án

Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp NSNN mà thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án khi có một trong các điều kiện sau đây:

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiền còn lại phải thi hành án;

- Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phải thi hành án nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng.

(4) Thi hành được một phần án phí, tiền phạt và được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại

Người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập công lớn thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.

Lưu ý:

Số lần miễn giảm: Các trường hợp (1), (2) và (3) chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định.

Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

2. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN

Căn cứ Điều 62 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) quy định về hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp NSNN như sau:

Cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây:

- Văn bản đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc của Viện trưởng Viện kiểm sát trong trường hợp đề nghị xét miễn, giảm khoản tiền phạt;

- Bản án, quyết định của Toà án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự;

- Biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được thực hiện trong thời hạn không quá 03 tháng trước khi đề nghị xét miễn, giảm;

- Tài liệu khác chứng minh điều kiện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

- Ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

Ngọc Nhi

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,829

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079