Ai phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự?

12/07/2022 13:50 PM

Thi hành án dân sự là nghĩa vụ bắt buộc đối với người phải thi hành án. Trong trường hợp người phải thi hành án bị cưỡng chế thi hành án dân sự thì ai phải chị chi phí cưỡng chế đó?

Ai phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự?

Ai phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự?

1. Khi nào bị cưỡng chế thi hành án dân sự?

Cưỡng chế thi hành án dân sự được tiến hành khi:

- Hết thời hạn tự nguyện thi hành án;

- Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án.

Trong đó: Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

2. Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Biện pháp cưỡng chế thi hành án bao gồm:

- Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

- Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

- Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

- Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

- Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

- Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

3. Ai phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự?

*  Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

- Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án;

- Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án;

- Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản; chi phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

- Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án;

- Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ;

- Tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án.

* Người được thi hành án phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

- Chi phí định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá;

- Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

* Ngân sách nhà nước trả chi phí cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp sau đây:

- Định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá;

- Chi phí xác minh điều kiện thi hành án;

- Chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ;

- Trường hợp đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Điều 46, 71, 73 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi năm 2014)

>>> Xem thêm: Có những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự nào? Khi nào được tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự?

Người phải thi hành án phải chịu những chi phí cưỡng chế thi hành án nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Ai sẽ chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành?

Diễm My

Chia sẻ bài viết lên facebook 10,433

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079