Hồ sơ mời thầu gồm những gì? Thời điểm nào thì phát hành hồ sơ mời thầu?

13/07/2022 10:12 AM

Nhằm lựa chọn nhà thầu phù hợp với dự án, gói thầu thì việc mời thầu là một giai đoạn quan trọng. Vậy hồ sơ mời thầu gồm những gì? Thời điểm nào thì phát hành hồ sơ mời thầu?

Hồ sơ mời thầu gồm những gì? Thời điểm nào thì phát hành hồ sơ mời thầu?

Hồ sơ mời thầu gồm những gì? Thời điểm nào thì phát hành hồ sơ mời thầu?

1. Hồ sơ mời thầu gồm những gì?

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Hồ sơ mời thầu bao gồm:

+ Thông báo mời thầu;

+ Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu;

+ Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu;

+ Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu.

- Chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định.

(Khoản 29 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013; Điều 218 Luật Thương mại 2005)

2. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

- Hồ sơ mời thầu của gói thầu được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

+ Hồ sơ mời thầu được phê duyệt bao gồm:

Các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; 

Yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

+ Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định Luật Đấu thầu 2013;

+ Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

+ Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

+ Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

- Hồ sơ mời thầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;

+ Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;

+ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

+ Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật Đấu thầu 2013.

(Điều 7 Luật Đấu thầu 2013)

3. Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu

- Đối với hồ sơ đấu thầu qua mạng

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng;

- Đối với hồ sơ mời thầu trực tiếp

Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

(Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT; Điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013)

>>> Xem thêm: Tiêu chuẩn đánh giá năng lực kỹ thuật của nhân sự chủ chốt và nhà thầu phụ đặc biệt đối với gói thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Nhà thầu chính có cần chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện hay không?

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán trong hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ có cần phải giống nhau?

Ngọc Nhi

Chia sẻ bài viết lên facebook 47,851

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079