Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

05/12/2022 10:33 AM

Xin hỏi về thủ tục xét duyệt và hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định thế nào? - Thùy Tâm (Long An)

Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2016/NĐ-CP thì điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn như sau:

- Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các điều kiện sau:

+ Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;

+ Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;

+ Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ thể như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

- Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các điều kiện sau:

+ Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

+ Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

- Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 116/2016/NĐ-CP còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.

2. Mức hỗ trợ với học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn hưởng chính sách

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 116/2016/NĐ-CP thì học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

- Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

- Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 116/2016/NĐ-CP bao gồm:

- Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (đối với học sinh tiểu học theo Mẫu số 01, học sinh trung học cơ sở theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP).

Mẫu số 01
Mẫu số 02

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).

- Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP);

Mẫu số 02

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).

- Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP);

Mẫu số 02

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã);

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.

4. Trình tự và thời gian thực hiện xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Trình tự và thời gian thực hiện xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 116/2016/NĐ-CP như sau:

- Vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường có học sinh theo học thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định thực hiện:

Tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 6 Nghị định 116/2016/NĐ-CP;

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu khi đề nghị xét, cấp trong cùng một trường, riêng trường hợp thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ chứng minh là hộ nghèo theo từng năm học;

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 6 Nghị định 116/2016/NĐ-CP gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở; gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trung học phổ thông.

5. Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 116/2016/NĐ-CP như sau:

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.

Quốc Đạt

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,295

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079