Thủ tục xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

21/03/2023 14:29 PM

Thủ tục xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo được quy định như thế nào? - Khánh Phương (Tây Ninh)

Thủ tục xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Thủ tục xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thời hạn và thẩm quyền xét, quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Thời hạn và thẩm quyền xét, quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thì:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp hành án treo công tác phải thành lập Hội đồng phiên họp xét buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp cần phải bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán yêu cầu cơ quan đề nghị bổ sung hoặc làm rõ thêm. Trong trường hợp này, thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày Tòa án nhận được tài liệu bổ sung hoặc ý kiến bằng văn bản về vấn đề cần làm rõ thêm.

- Hội đồng phiên họp xét buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo gồm 03 Thẩm phán. Phiên họp xét buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp.

2. Thủ tục xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Thủ tục xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP như sau:

- Một thành viên của Hội đồng phiên họp trình bày nội dung văn bản đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo;

- Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu ý kiến;

- Hội đồng thảo luận và quyết định.

3. Quy định về quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Quy định về quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 11 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP như sau:

- Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thực hiện theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP và có các nội dung sau:

+ Ngày, tháng, năm ra quyết định;

+ Tên Tòa án ra quyết định;

+ Thành phần của Hội đồng phiên họp; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân; Thư ký phiên họp;

+ Họ tên, nơi cư trú hoặc nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác của người bị đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;

+ Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;

+ Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Mẫu số 02

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, Tòa án phải gửi quyết định đó cho:

+  Người bị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;

+ Cơ quan đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;

+ Viện Kiểm sát cùng cấp;

+ Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền;

+ Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp;

+ Tòa án đã ra quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo;

+ Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định có trụ sở.

- Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Việc phúc thẩm quyết định giải quyết đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo được thực hiện theo thủ tục phúc thẩm quyết định theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

Quyết định giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thực hiện theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP.

- Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm mà không có kháng cáo hoặc kháng nghị.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,661

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079