Tiền chuyên cần là gì? Nghỉ phép năm có bị trừ tiền chuyên cần?

15/04/2023 10:15 AM

Tiền lương của tôi có một khoản tiền chuyên cần. Nếu tôi nghỉ phép năm thì có bị trừ tiền chuyên cần này không? – Hoàng Nhân (Bình Dương)

Tiền chuyên cần là gì? Nghỉ phép năm có bị trừ tiền chuyên cần?

Tiền chuyên cần là gì? Nghỉ phép năm có bị trừ tiền chuyên cần? (Hình từ internet)

Tiền chuyên cần là gì? Nghỉ phép năm có bị trừ tiền chuyên cần?

Theo khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Hiện hành, tại một số công ty, trong tiền lương có thêm nhiều khoản bổ sung khác, trong đó có tiền chuyên cần.

Tiền chuyên cần này là loại phụ cấp nhằm khuyến khích người lao động tuân thủ quy định công ty, làm việc đầy đủ để nâng cao năng suất.

Pháp luật không quy định cụ thể khoản tiền chuyên cần này mà sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể,…

Như vậy, tiền chuyên cần sẽ là khoản tiền lương mà công ty trả cho người lao động đã đi làm đầy đủ, không vi phạm quy định, làm tròn ngày công trong tháng.

Nhiều công ty cho phép người lao động nghỉ ốm không bị trừ tiền chuyên cần nhưng cũng có nơi sẽ không tính tiền chuyên cần với những ngày đã nghỉ.

Do vậy, để biết nghỉ phép năm có bị trừ tiền chuyên cần hay không thì phải xem lại điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, trong thỏa ước lao động tập thể,…

Tiền chuyên cần là tiền thưởng hay phụ cấp?

Tại điểm b, c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định:

“b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

b2) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.”

Còn tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

“1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Như vậy, chúng tôi nhận thấy mục đích của khoản tiền chuyên cần là nhằm khuyến khích NLĐ làm việc đủ ngày công, nâng cao năng suất lao động.

Do đó, căn cứ theo các quy định nêu trên, tiền chuyên cần thuộc khoản phụ cấp lương, không phải tiền thưởng. Ngoài ra, công ty phải quy định rõ mức hưởng, điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương của doanh nghiệp.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 24,795

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079