Thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy

17/04/2023 09:31 AM

Cơ sở dịch vụ photocopy là gì? Thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy như thế nào? – Hồng Nhung (Sóc Trăng)

Thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy

Thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cơ sở dịch vụ photocopy là gì?

Cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chi nhánh của các loại hình này trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy.

- Người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy là người đại diện theo pháp luật được ghi tên tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy là tổ chức, cá nhân nắm giữ vốn của cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoặc là thành viên hợp danh trong trường hợp cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là công ty hợp danh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

(Khoản 7, 8, 9 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 72/2022/NĐ-CP)

2. Thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy

- Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Việc khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện theo quy định sau đây:

+ Cơ sở dịch vụ photocopy gửi tờ khai hoạt động dịch vụ photocopy qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Tờ khai hoạt động dịch vụ photocopy

+ Tờ khai hoạt động dịch vụ photocopy được lập thành 02 (hai) bản theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

(Điều 25 Nghị định 60/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 25/2018/NĐ-CPNghị định 72/2022/NĐ-CP)

3. Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy

Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy được quy định tại Điều 26 Nghị định 60/2014/NĐ-CP bao gồm:

- Thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại Điều 25 Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

- Hoạt động đúng địa điểm đã khai báo.

- Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

- Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm khoản 1 Điều 9 Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

- Tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

4. Trách nhiệm báo cáo của cơ sở dịch vụ photocopy

- Cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ 01 năm/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

- Cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

(Khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định 60/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 25/2018/NĐ-CP)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,185

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079