Điện lực cắt điện không đúng quy định bị xử phạt ra sao?

05/06/2023 14:05 PM

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì trường hợp bên điện lực cắt điện không đúng quy định thì bị xử phạt như thế nào? - Thành Luân (Hải Phòng)

Điện lực được cắt điện trong trường hợp nào? Báo trước bao lâu?

Căn cứ quy định tại Điều 27 Luật Điện lực 2004 thì bên bán điện (thường là bên điện lực) được thực hiện việc ngừng cung cấp điện (hay còn gọi là cắt điện), giảm mức cung cấp điện trong các trường hợp sau đây:

(1) Trường hợp thứ nhất, cắt điện vì lý do khẩn cấp:

Theo đó, trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện khẩn cấp do sự cố, do sự kiện bất khả kháng mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện thì đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện được ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện đối với bên mua điện để xử lý và trong thời hạn 24 giờ phải thông báo cho bên mua điện biết nguyên nhân, dự kiến thời gian cấp điện trở lại.

(2) Trường hợp thứ hai, cắt điện không vì lý do khẩn cấp:

Theo đó, trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện ít nhất năm ngày bằng cách thông báo trong ba ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức thông tin khác.

Trừ trường hợp, bên mua điện không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo hai lần thì sau 15 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện; nhưng bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra (trường hợp này được quy định tại Khoản 6 Điều 23 Luật Điện lực 2004 được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật điện lực sửa đổi 2012).

(3) Trường hợp thứ ba, cắt điện vì bên mua điện không thực hiện đúng nghĩa vụ:

Theo đó, trường hợp bên mua điện không thực hiện đúng các nghĩa vụ sau đây thì bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện, cụ thể như sau:

- Đối với khách hàng sử dụng điện thông thường không thực hiện các nghĩa vụ sau:

+ Thanh toán tiền điện đầy đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện;

+ Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các quy định về quản lý nhu cầu sử dụng điện.

- Đối với khách hàng sử dụng điện lớn không thực hiện các nghĩa vụ sau:

+ Thanh toán tiền điện đầy đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện;

+ Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các quy định về quản lý nhu cầu sử dụng điện;

+ Thực hiện chế độ sử dụng điện theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, biện pháp bảo đảm tiêu chuẩn điện áp, an toàn điện và nội dung khác đã được thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện, truyền tải điện;

+ Bảo đảm trang thiết bị sử dụng điện, trang thiết bị đấu nối đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện để đấu nối vào lưới điện truyền tải quốc gia.

Điện lực cắt điện không đúng quy định bị xử phạt ra sao?

Điện lực cắt điện không đúng quy định bị xử phạt ra sao? (Hình từ internet)

Điện lực cắt điện không đúng quy định bị xử phạt ra sao?

Trường hợp đơn vị điện lực ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện trái các quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên mua điện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, mức phạt trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Khoản 4 Điều 9 Nghị định 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với đơn vị phân phối điện có một trong các hành vi:

+ Thực hiện không đúng quyền hạn về ngừng, giảm mức cung cấp điện; không thông báo hoặc thực hiện không đúng nội dung thông báo theo Quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành;

+ Ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với khách hàng thuộc diện ưu tiên khi thiếu điện, trừ trường hợp có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng mất an toàn cho người, thiết bị, hệ thống điện.

- Khoản 7 Điều 11 Nghị định 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với đơn vị bán lẻ điện thực hiện không đúng quyền hạn về ngừng, giảm mức cung cấp điện; không thông báo hoặc thực hiện không đúng nội dung thông báo theo Quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,730

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079