Các hình thức yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

12/06/2023 13:49 PM

Xin cho tôi hỏi có các hình thức nào để yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân? - Quế Trân (Tiền Giang)

Các hình thức yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Các hình thức yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các hình thức yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Tại khoản 5 Điều 14 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định các hình thức yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân như sau:

- Chủ thể dữ liệu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân.

Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân yêu cầu điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin không biết chữ hoặc bị khuyết tật không thể viết yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm giúp điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân;

- Gửi Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân theo Mẫu số 01, 02 tại Phụ lục Nghị định 13/2023/NĐ-CP qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.

Mẫu số 01
Mẫu số 02

2. Các nội dung chính của phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Theo khoản 6 Điều 14 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân phải được thể hiện bằng tiếng Việt gồm các nội dung chính sau đây:

- Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

- Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp, trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu;

- Hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân;

- Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân.

3. Quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Cụ thể tại các khoản 8 và 9 Điều 14 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân như sau:

- Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân:

+ Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân và theo dõi quá trình, danh sách cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu;

+ Trường hợp dữ liệu cá nhân được yêu cầu không thuộc thẩm quyền thì Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân nhận được yêu cầu phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo rõ ràng việc không thể cung cấp dữ liệu cá nhân.

- Giải quyết yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân:

Khi nhận được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân hợp lệ, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cá nhân thông báo về thời hạn, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân; chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax (nếu có) và phương thức, thời hạn thanh toán; thực hiện việc cung cấp dữ liệu cá nhân theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

4. Các trường hợp không cung cấp dữ liệu cá nhân

Căn cứ theo khoản 4 Điều 14 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân không cung cấp dữ liệu cá nhân trong trường hợp:

- Gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

- Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu có thể ảnh hưởng tới sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác;

- Chủ thể dữ liệu không đồng ý cung cấp, cho phép đại diện hoặc ủy quyền nhận dữ liệu cá nhân.

Nghị định 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,297

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079