Tài sản và thu nhập phải kê khai trong phòng chống tham nhũng

20/06/2023 17:19 PM

Xin hỏi tài sản và thu nhập phải kê khai trong phòng chống tham nhũng là những gì? Người thân của người phải kê khai tài sản của mình thì có phải kê khai không? - Phương Linh (Bắc Ninh)

Tài sản và thu nhập phải kê khai trong phòng chống tham nhũng

Tài sản và thu nhập phải kê khai trong phòng chống tham nhũng (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập trong phòng chống tham nhũng

Theo Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (được sửa đổi bởi Luật Doanh nghiệp 2020) quy định về người có nghĩa vụ kê khai tài sản như sau:

- Cán bộ, công chức.

- Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập trong phòng chống tham nhũng

Tại Điều 33 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 nêu rõ nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

- Công chức có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

- Công chức có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Như vậy, theo quy định trên, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản của mình mà người thân như vợ, chồng, con chưa thành niên cũng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

3. Tài sản và thu nhập phải kê khai trong phòng chống tham nhũng

Tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 bao gồm:

- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

4. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản và thu nhập trong phòng chống tham nhũng

- Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

+ Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

- Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

- Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

+ Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12;

+ Người không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12.

- Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

(Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng 2018)

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,497

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079