Điều kiện công nhận xã đảo là gì? Danh sách xã đảo ở Việt Nam

28/06/2023 15:30 PM

Xin hỏi điều kiện công nhận xã đảo được quy định thế nào? Danh sách xã đảo ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu xã? – Văn Hải (Ninh Thuận)

Điều kiện công nhận xã đảo

Điều kiện công nhận xã đảo (Hình từ internet)

Điều kiện công nhận xã đảo là gì?

Tiêu chí, điều kiện công nhận xã đảo được quy định tại Quyết định 569/QĐ-TTg như sau:

- Tiêu chí công nhận xã đảo: Để được công nhận xã đảo phải đáp ứng đủ 02 tiêu chí sau:

+ Có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định tại Điều 19 Luật Biển Việt Nam 2012;

+ Có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

- Điều kiện công nhận xã đảo: Đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã đảo phải có 01 trong 03 điều kiện sau:

+ Là đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được công nhận là huyện đảo;

+ Có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo;

+ Có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển (xã có đảo ở trên biển) và trên đảo có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân.

Thủ tục công nhận xã đảo

Căn cứ tiêu chí, điều kiện công nhận xã đảo nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp huyện trực thuộc tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đảo theo thủ tục như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã lập bộ hồ sơ kèm theo Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị công nhận là xã đảo.

Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã; các tài liệu để chứng minh đơn vị hành chính cấp xã có đủ tiêu chí, điều kiện để được công nhận là xã đảo.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ, sau đó gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và có Tờ trình (kèm theo hồ sơ) gửi Bộ Nội vụ.

- Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức hội nghị liên ngành để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận là xã đảo.

Danh sách xã đảo ở Việt Nam

Xem chi tiết Danh sách xã đảo được công nhận TẠI ĐÂY

Chính sách ưu đãi đối với xã đảo

(1) Các xã đảo được công nhận theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có xã đảo căn cứ Quyết định 568/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 để xây dựng Dự án phát triển kinh tế - xã hội của xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương; đồng thời được thực hiện các chính sách ưu đãi liên quan khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với xã đảo.

(2) Các xã đảo thuộc huyện đảo đang thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, ngoài việc thực hiện các chính sách theo quy định tại khoản (1) thì vẫn tiếp tục được thực hiện các chính sách ưu đãi đặc thù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Các xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng tiếp tục được thực hiện các chính sách ưu đãi do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với xã đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,160

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079