Cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật

20/07/2023 08:32 AM

Tôi muốn biết Cục Phổ biến giáo dục pháp luật là đơn vị thuộc Bộ nào? Cục Phổ biến giáo dục pháp luật cơ cấu tổ chức như thế nào? – Anh Khoa (Kiên Giang)

Cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật

Cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cục Phổ biến giáo dục pháp luật là đơn vị thuộc Bộ nào?

Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 996/QĐ-BTP năm 2023, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

2. Cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật

Cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 996/QĐ-BTP năm 2023 quy định về cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

- Lãnh đạo Cục:

+ Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Số lượng cấp phó thực hiện theo quy định của Bộ.

+ Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.

+ Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Cục; được Cục trưởng phân công trực tiếp quản lý chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

- Các đơn vị trực thuộc Cục:

+ Văn phòng;

+ Phòng Truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Phòng Tiếp cận pháp luật và Hòa giải ở cơ sở.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Cục do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Cục do Cục trưởng quy định.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;...

- Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Cục; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các biểu mẫu, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy tắc nghề nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

- Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Hướng dẫn chuyên môn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện các giải pháp xây dựng, nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

(Xem thêm nội dung tại Điều 2 Quyết định 996/QĐ-BTP năm 2023)

Chia sẻ bài viết lên facebook 839

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079