Tổ đảng là gì? Tổ đảng có nhiệm vụ gì trong chi bộ?

17/08/2023 15:01 PM

Chi bộ tôi có khá đông đảng viên nên có chia thành nhiều tổ đảng. Vậy tổ đảng là gì và tổ đảng có nhiệm vụ gì trong chi bộ? – Văn Dũng (Bình Thuận)

Tổ đảng có nhiệm vụ gì trong chi bộ

Tổ đảng có nhiệm vụ gì trong chi bộ (Hình từ internet)

Tổ đảng là gì?

Tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Đảng 2011 quy định: Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc.

Hiện nay, tại nhiều chi bộ có đông đảng viên được chia thành nhiều tổ đảng.

Tổ đảng có tổ trưởng, tổ phó (nếu cần).

Như vậy, tổ đảng là một bộ phận của chi bộ, có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, hướng dẫn và giúp đỡ đảng viên trong sinh hoạt, học tập, sản xuất,…

Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Đảng 2011 quy định: Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên; mỗi chi bộ ít nhất có 3 đảng viên chính thức. Chi bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng, nếu cần thì bầu tổ phó; tổ đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi uỷ.

Tổ đảng có nhiệm vụ gì trong chi bộ?

Ngoài ra, tại Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 có hướng dẫn về tổ đảng như sau:

Ở những đơn vị trực thuộc trường đại học, doanh nghiệp; một số thôn, xóm, ấp, bản, cụm dân cư ở xã, phường, thị trấn… có hơn 30 đảng viên, do tình hình thực tế và yêu cầu chỉ đạo không thể tách ra nhiều chi bộ, nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đồng ý thì đảng uỷ cơ sở ra quyết định thành lập chi bộ trực thuộc. Chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên chia thành nhiều tổ đảng.

Tổ đảng có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, hướng dẫn và giúp đỡ đảng viên sản xuất, công tác và học tập, lãnh đạo quần chúng thực hiện nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền vận động quần chúng vào Đảng. Tổ đảng sinh hoạt ít nhất mỗi tháng một lần.

Hình thức khen thưởng với tổ đảng

Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, hình thức khen thưởng với tổ đảng là biểu dương.

Cụ thể, chi bộ có thẩm quyền khen thưởng là biểu dương tổ đảng.

Tổ đảng ở đoàn đại biểu Quốc hội

Tại Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 còn đề cập đến tổ đảng ở đoàn đại biểu Quốc hội như sau:

Đảng đoàn Quốc hội lập tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các uỷ ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội; tổ đảng ở đoàn đại biểu Quốc hội (hoạt động tại các kỳ họp của Quốc hội).

Quy định về tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng

1. Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

2. Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở); cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp uỷ cấp trên nào cho phù hợp; nếu chưa đủ ba đảng viên chính thức thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng thích hợp.

3. Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc.

4. Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.

5. Những trường hợp sau đây, cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện:

- Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ ba mươi đảng viên.

- Lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có hơn ba mươi đảng viên.

- Lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 13,862

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079