Điều kiện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

02/09/2023 11:01 AM

Xin hỏi để được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thì cần phải đáp ứng các điều kiện nào? - Quốc Tuấn (Bình Dương)

Đối tượng được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 và Điểm c Khoản 17 Điều 1 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 thì đối tượng được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện bao gồm:

- Tổ chức, công dân Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Người nước ngoài sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư hoặc tần số vô tuyến điện cho mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

Điều kiện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Hình từ internet)

Điều kiện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 và Khoản 7 Điều 1 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 thì để được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông đối với tổ chức đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông;

- Có giấy phép hoạt động báo chí hoặc được quyền phát sóng phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện hoặc có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi đối với trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022);

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

- Có Chứng chỉ vô tuyến điện viên đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022).

Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 thì phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm:

(1) Cấp giấy phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ đấu giá theo các tiêu chí về năng lực đầu tư, kỹ thuật nghiệp vụ, kinh doanh bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông và mức tiền trả giá khi tham gia đấu giá của tổ chức;

(2) Cấp giấy phép thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ thi tuyển theo các tiêu chí về năng lực đầu tư, kỹ thuật nghiệp vụ, kinh doanh bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông của tổ chức;

(3) Cấp giấy phép trực tiếp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định trước được xét cấp trước.

Phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá áp dụng đối với băng tần, kênh tần số sau đây:

- Băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất;

- Băng tần, kênh tần số để thiết lập mạng viễn thông công cộng mặt đất khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào tình hình phát triển của thị trường viễn thông trong nước và thông lệ quốc tế về cấp phép loại băng tần, kênh tần số này.

Phương thức cấp giấy phép thông qua thi tuyển áp dụng đối với băng tần, kênh tần số quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022) khi cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc khi cần có tổ chức mới tham gia thị trường để thúc đẩy cạnh tranh cho hoạt động viễn thông.

Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần, kênh tần số được cấp phép thông qua thi tuyển theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phương thức cấp giấy phép trực tiếp áp dụng đối với băng tần, kênh tần số sau đây:

- Băng tần, kênh tần số không thuộc băng tần, kênh tần số quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022);

- Băng tần, kênh tần số quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022) khi sử dụng cho mục đích thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, các trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022);

- Băng tần, kênh tần số quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022) khi cấp trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật với thời hạn giấy phép không quá 03 năm hoặc khi cấp lại theo quy định tại Điều 20a Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022);

- Trường hợp đặc biệt, băng tần quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi 2022) được cấp cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh với thời hạn không quá 03 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm lập đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến Bộ Công an đối với đề án do Bộ Quốc phòng lập, ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đề án do Bộ Công an lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trước khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Đề án phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước; sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông; xác định cụ thể nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giao cho doanh nghiệp; xác định lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm tỷ lệ cơ bản trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép.

Trước khi giấy phép hết thời hạn 03 tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức đánh giá hiệu quả việc sử dụng băng tần đã cấp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định dừng hoặc tiếp tục thực hiện đề án không quá 12 năm làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn giấy phép.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,164

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079