Một số quy định cần biết về xếp loại CBCCVC cuối năm 2023

05/09/2023 10:28 AM

Xin hỏi về các quy định quan trọng cần biết về xếp loại CBCCVC (cán bộ, công chức, viên chức) cuối năm 2023? - Bích Liên (Phú Yên)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp một số quý định quan trọng cần biết về xếp loại CBCCVC cuối năm 2023:

Thời gian đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2023

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được thực hiện theo từng năm công tác. Đối với CBCCVC chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, CBCCVC có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên và đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Như vậy: Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được tiến hành trước ngày 15/12/2023, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác thì thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP nêu trên.

Một số quy định cần biết về xếp loại CBCCVC cuối năm 2023

Một số quy định cần biết về xếp loại CBCCVC cuối năm 2023 (Hình từ internet)

Tiêu chí xếp loại chất lượng CBCCVC mới nhất 2023

(1) Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ mới nhất: Xem chi tiết tại đây

 (2) Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức mới nhất: Xem chi tiết tại đây

 (3) Tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất: Xem chi tiết tại đây

CBCCVC công tác chưa đủ 6 tháng thì không xếp loại

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

CBCCVC nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

CBCCVC nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Nguyên tắc xếp loại với CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/9/2023) thì CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

(1) CBCCVC bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp (2).

(2) Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

(3) Trường hợp CBCCVC là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,276

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079