Các trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường

07/09/2023 17:00 PM

Xin cho tôi hỏi những trường hợp nào thì tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường? - Hồng Hải (Đồng Tháp)

Các trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường

Các trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường

Cụ thể tại khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây:

- Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường;

- Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;

- Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD hoặc bầu thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD;

- Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

- Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.

2. Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị tòa nhà chung cư bất thường

Căn cứ theo khoản 2 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị tòa nhà chung cư bất thường được quy định như sau:

- Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư để quyết định một trong các vấn đề quy định tại các điểm a, b, c hoặc d khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự;

- Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bất thường tham dự.

3. Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị cụm nhà chung cư bất thường

Theo khoản 3 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị cụm nhà chung cư bất thường được quy định như sau:

- Trường hợp họp hội nghị cụm nhà chung cư để bầu Trưởng ban hoặc bầu mới toàn bộ Ban quản trị cụm nhà chung cư hoặc quyết định nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà chung cư tham dự.

Trong trường hợp tại mỗi một tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng mà có tòa nhà đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành của tòa nhà thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà đó tham dự và chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để quyết định;

- Trường hợp bầu thay thế Phó ban quản trị hoặc các thành viên Ban quản trị là đại diện của tòa nhà trong cụm nhà chung cư thì chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này để bầu thành viên khác thay thế; hội nghị của tòa nhà được tổ chức họp để bầu người thay thế khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà đó tham dự;

- Trường hợp tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị cụm nhà chung cư bất thường tham dự.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,257

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079