Xin cấp lại giấy khai sinh: Những điều cần biết mới nhất 2023

14/09/2023 08:20 AM

Xin hỏi theo quy định pháp luật thì có thể xin cấp lại giấy khai sinh bản gốc không và nếu được thì thực hiện như thế nào? - Thanh Sơn (Đồng Nai)

Giấy khai sinh là gì?

Căn cứ quy định tại Luật Hộ tịch 2024 và các quy định hướng dẫn liên quan thì giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân sau đây:

- Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

- Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

- Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Xin cấp lại giấy khai sinh: Những điều cần biết mới nhất 2023

Quy định về việc xin cấp lại giấy khai sinh mới nhất 2023 (Hình từ internet)

Có được xin cấp lại giấy khai sinh hay không?

Căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất thì được đăng ký lại.

Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy nếu công dân đã được đăng ký khai sinh và được cấp giấy khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất thì sẽ được đăng ký lại khai sinh và được cấp lại giấy khai sinh.

Việc đăng ký lại khai sinh trong trường hợp này sẽ được thực hiện tại UBND cấp xã nơi công dân đã được đăng ký khai sinh trước đây hoặc tại UBND cấp xã nơi công dân có yêu cầu thường trú.

Các giấy tờ cần chuẩn bị để đăng ký lại khai sinh bao gồm:

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh, trong đó có cam đoan của công dân về việc đã đăng ký khai sinh nhưng công dân không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của công dân hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của công dân như:

+ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

+ Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận…

Trường hợp công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định nêu trên, phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của công dân gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ và thực hiện giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh đăng ký lại khai sinh cho công dân theo đúng trình tự luật định nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật.

Xin cấp lại bản gốc giấy khai sinh bị mất được không?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP đã được đề cập ở trên thì nếu công dân được đăng ký và cấp giấy khai sinh từ ngày 01/01/2016 trở đi, nhưng sau đó bị mất giấy khai thì sẽ không được đăng ký và cấp lại bản chính giấy khai sinh.

Trong trường hợp này, công dân cần liên hệ với cơ quan đăng ký hộ tịch nơi trước đây đã đăng ký khai sinh để yêu cầu trích lục bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc.

Để được cấp bản sao trích lục giấy khai sinh, công dân cần nộp tờ khai cấp bản sao trích lục giấy khai sinh và xuất trình bản chính một trong các giấy tờ: Hộ chiếu, CMND, thẻ Căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng.

Sau khi nhận được yêu cầu, cơ quan đang lưu trữ Sổ gốc Sổ đăng ký khai sinh trước đây sẽ cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh cho công dân yêu cầu. Bản sao giấy khai sinh được cấp sẽ có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 36,420

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079