Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

03/11/2023 13:01 PM

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp gồm những giấy tờ, tài liệu gì? – Văn Toàn (Thái Bình)

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2023

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

(Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối vưới công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Điều 22, 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

>>> Xem thêm:

Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

4. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Điều lệ công ty.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,239

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079