Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 mức độ 2 có giá trị sử dụng thế nào?

05/10/2023 11:00 AM

Xin hỏi tài khoản định danh điện tử mức độ 1 mức độ 2 có giá trị sử dụng thế nào? Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam như thế nào? - Hoàng Oanh (Long An)

Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 mức độ 2 có giá trị sử dụng thế nào? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tài khoản định danh điện tử là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, định danh điện tử là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử.

Khoản 6 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

2. Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 mức độ 2 có giá trị sử dụng thế nào?

- Tài khoản định danh mức độ 1 có giá trị sử dụng như sau:

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị chứng minh các thông tin của người đó quy định tại (*) mục 3, đối với chủ thể là người nước ngoài có giá trị chứng minh các thông tin của người đó quy định tại (**) mục 3 trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của chủ thể danh tính điện tử.

-  Tài khoản định danh mức độ 2 có giá trị sử dụng như sau;

+ Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; 

Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

+ Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là người nước ngoài có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; 

Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người nước ngoài được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

+ Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

(Khoản 4, 5, 6, 8 Điều 13 Nghị định 59/2022/NĐ-CP

3. Phân loại mức độ tài khoản định danh điện tử

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định phân loại tài khoản định danh điện tử như sau:

(1) Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 là tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam gồm những thông tin sau: 

(*) Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm:

+ Số định danh cá nhân; 

+ Họ, chữ đệm và tên; 

+ Ngày, tháng, năm sinh; 

+ Giới tính; 

Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung.

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của người nước ngoài sẽ chứa các thông tin sau: 

(**) Danh tính điện tử người nước ngoài gồm: 

+ Số định danh của người nước ngoài; 

+ Họ, chữ đệm và tên; 

+ Ngày, tháng, năm sinh; 

+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 

Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung.

(2) Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là là tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài có chứa các thông tin như tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và bổ sung thêm thông tin về "vân tay".

(3) Tài khoản định danh của tổ chức gồm những thông tin sau: 

+ Mã định danh điện tử của tổ chức; 

+ Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); 

+ Ngày, tháng, năm thành lập; 

+ Địa chỉ trụ sở chính; 

+ Số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

4. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam

Tại Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam như sau:

- Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNelD đối với công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

+ Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNelD.

+ Công dân sử dụng ứng dụng VNelD để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNelD; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD.

+ Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

- Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

+ Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử:

Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. 

Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

+ Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,018

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079