Quy định chuyển đổi trường bán công sang công lập trước 30/6/2025

10/10/2023 10:30 AM

Xin hỏi đã có quy định chuyển đổi trường bán công sang công lập trước 30/6/2025 đúng không? - Tố Nhi (Bến Tre)

Quy định chuyển đổi trường bán công sang công lập trước 30/6/2025 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định chuyển đổi trường bán công sang công lập trước 30/6/2025

Ngày 03/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 16/2023/TT-BGDĐT bổ sung Thông tư  41/2020/TT-BGDĐT quy định về việc chuyển đổi trường bán công sang công lập trước 30/6/2025 như sau:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo quy định tại Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; 

- Cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; 

- Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Nếu chưa thực hiện việc chuyển đổi thì phải hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định tại Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT trước ngày 30/6/2025.

Như vậy, các trường hợp chuyển đổi theo quy định tại Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT trước ngày 30/6/2025 bao gồm:

- Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; 

- Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập;

- Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

2. Mục đích chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT quy định mục đích chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục như sau:

- Đảm bảo đủ các trường công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục đối với mẫu giáo 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở; các trường dân lập, tư thục (đối với mầm non), các trường tư thục (đối với tiểu học, trung học cơ sở) được mở để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người học và tranh thủ sự đầu tư của xã hội cho giáo dục;

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông (số lượng người học, mạng lưới trường, lớp…) của địa phương, đảm bảo đủ các trường trung học phổ thông (công lập, tư thục) đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người học, yêu cầu về phát triển kinh tế – xã hội và nhân lực của địa phương.

3. Nguyên tắc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục 

Nguyên tắc chuyển đổi như sau:

- Thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước; điều lệ, quy chế về tổ chức và hoạt động của các loại hình nhà trường mỗi cấp học;

- Đảm bảo các hoạt động giáo dục của nhà trường ổn định và phát triển, cơ sở vật chất được Nhà nước bảo trợ theo quy định của pháp luật; 

Không gây gián đoạn quá trình học tập của người học; 

Tạo điều kiện tốt hơn cho người học ở các vùng miền, phù hợp với thu nhập của các tầng lớp nhân dân; 

Các đối tượng chính sách xã hội, người học vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ học tập; 

Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; 

Thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và chế độ, chính sách đối với người dạy, người học và những người đã có đóng góp thực sự trong quá trình hình thành và phát triển nhà trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi để không còn loại hình trường bán công ở giáo dục mầm non; trường bán công, dân lập ở giáo dục phổ thông;

- Căn cứ vào quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân cấp tỉnh) xây dựng lộ trình, kế hoạch và xem xét, quyết định việc chuyển đổi loại hình trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

(Khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT)

Lưu ý: Việc chuyển đổi trường mầm non, phổ thông bán công sang công lập trên tinh thần sẽ áp dụng theo Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT. Tuy nhiên Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực từ ngày 19/12/2020.

Thông tư 16/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 762

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079