Tiêu chuẩn đấu giá viên được quy định thế nào?

12/10/2023 16:01 PM

Xin cho tôi hỏi tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên được quy định như thế nào? - Phú Vinh (Hải Phòng)

Tiêu chuẩn đấu giá viên được quy định thế nào?

Tiêu chuẩn đấu giá viên được quy định thế nào? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chuẩn đấu giá viên được quy định thế nào?

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

- Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 Luật Đấu giá tài sản 2016, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

(Điều 10 Luật Đấu giá tài sản 2016)

2. Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Cụ thể tại Điều 15 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm:

- Không đủ tiêu chuẩn quy định tại Mục 1.

- Đang là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, trừ trường hợp là công chức, viên chức được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá để làm việc cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Hình thức hành nghề của đấu giá viên

Đấu giá viên hành nghề theo các hình thức sau đây:

(1) Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

(2) Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản;

(3) Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Lưu ý:

- Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại (1) thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016, pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức.

- Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại (2) thực hiện thông qua việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mỗi đấu giá viên chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc hành nghề của đấu giá viên quy định tại (3) thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và pháp luật về lao động.

(Điều 18 Luật Đấu giá tài sản 2016)

4. Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên

Theo Điều 19 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên như sau:

- Đấu giá viên có các quyền sau đây:

+ Hành nghề trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

+ Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;

+ Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016;

+ Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;

+ Điều hành cuộc đấu giá theo hợp đồng giữa Hội đồng đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản nơi đấu giá viên hành nghề trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng thực hiện hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tự đấu giá;

+ Hướng dẫn, giám sát việc tập sự của người tập sự hành nghề đấu giá;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Đấu giá viên có các nghĩa vụ sau đây:

+ Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016;

+ Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện;

+ Chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Đấu giá tài sản 2016;

+ Tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại Điều 20 Luật Đấu giá tài sản 2016;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 459

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079