Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước

13/10/2023 19:30 PM

Xin cho tôi hỏi tiêu chí đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước được quy định thế nào? - Bảo Châu (Thanh Hóa)

Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước

Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Người quản lý doanh nghiệp nhà nước được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đạt được các tiêu chí sau:

(1) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Doanh nghiệp được xếp loại A theo quy định;

(2) Kết quả công tác của cá nhân:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh; lề lối làm việc chuẩn mực;

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

- Hoàn thành từ 100% trở lên các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

- Hoàn thành tốt việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có);

- Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước.

(Điều 14 Nghị định 159/2020/NĐ-CP)

2. Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người quản lý doanh nghiệp nhà nước được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt được các tiêu chí sau:

(1) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp:Doanh nghiệp được xếp loại A theo quy định;

(2) Kết quả hoạt động của cá nhân:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh; lề lối làm việc chuẩn mực;

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

- Hoàn thành tốt việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có);

- Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước.

- Hoàn thành từ 90% trở lên các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

(Điều 15 Nghị định 159/2020/NĐ-CP)

3. Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ

Người quản lý doanh nghiệp nhà nước được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ khi đạt được các tiêu chí sau:

(1) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Doanh nghiệp được xếp loại B theo quy định;

(2) Kết quả công tác của cá nhân:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh; lề lối làm việc chuẩn mực;

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

- Hoàn thành tốt việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có);

- Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước.

- Hoàn thành từ 70% đến dưới 90% các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

(Điều 16 Nghị định 159/2020/NĐ-CP)

4. Tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước không hoàn thành nhiệm vụ

Người quản lý doanh nghiệp nhà nước được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi có một trong các tiêu chí sau:

(1) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Doanh nghiệp được xếp loại C theo quy định;

(2) Kết quả công tác của cá nhân:

- Có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức; có lối sống không lành mạnh; vi phạm các quy định về ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong, lề lối làm việc đã được cấp có thẩm quyền kết luận;

- Không thực hiện hoặc vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

- Hoàn thành dưới 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

- Không thực hiện hoặc tuân thủ không đúng ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cấp có thẩm quyền;

- Không khắc phục được các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có).

(Điều 17 Nghị định 159/2020/NĐ-CP)

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,817

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079