Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

16/10/2023 14:30 PM

Xin cho tôi hỏi hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định thế nào? - Hoài Nhân (Hải Phòng)

Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Theo Điều 62 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020) quy định căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực;

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án;

- Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc;

- Tổ chức tư vấn quản lý dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người quyết định đầu tư giao quản lý thực hiện đồng thời hoặc liên tục các dự án thuộc cùng chuyên ngành hoặc trên cùng một địa bàn.

Ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 152 Luật Xây dựng 2014.

2. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cụ thể tại Điều 66 Luật Xây dựng 2014 quy định nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về:

- Phạm vi, kế hoạch công việc;

- Khối lượng công việc;

- Chất lượng xây dựng;

- Tiến độ thực hiện;

- Chi phí đầu tư xây dựng;

- An toàn trong thi công xây dựng;

- Bảo vệ môi trường trong xây dựng;

- Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng;

- Quản lý rủi ro;

- Quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án trên..

3. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ theo Điều 69 Luật Xây dựng 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau:

+ Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư;

+ Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

+ Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau:

+ Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền;

+ Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng;

+ Báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án;

+ Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,316

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079