Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp

17/10/2023 06:32 AM

Hiện nay, chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp được hướng dẫn thế nào và mức hỗ trợ này có tính theo lương cơ sở không?

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp

Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp (Hình từ internet)

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp

Nội dung đề cập tại Công văn 4198/BNV-VP năm 2023 quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp do Bộ Nội vụ ban hành.

Văn phòng Chính phủ có công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương Quý II năm 2023, trong đó có tổng hợp đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc đối với Bộ Nội vụ:

“Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp”.

Về việc này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019); khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố cho phù hợp với quy định của pháp luật1;

Đồng thời để tránh phát sinh bất hợp lý khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, đề nghị mức chi trong các chính sách hỗ trợ quy định bằng mức tiền tuyệt đối, không gắn với mức lương cơ sở hoặc mức lương hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, việc xem xét quyết định chính sách hỗ trợ công chức viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh.

Và Bộ Nội vụ cũng lưu ý: Mức chi trong các chính sách hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp quy định bằng mức tiền tuyệt đối, không gắn với mức lương cơ sở hoặc mức lương hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức.

**Khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP:

Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách

...3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan chế độ chi ngân sách đặc thù ở địa phương để tổng hợp và giám sát việc thực hiện.”

Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp tại một số địa phương

**Tại Nghệ An:

Theo Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng:

- Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/vị trí/tháng;

- Bộ phận Một cửa cấp huyện: 1.200.000 đồng/vị trí/tháng;

- Bộ phận Một cửa cấp xã: 700.000 đồng/vị trí/tháng.

**Ti Hà Nam:

Theo Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được cử đến làm việc thường xuyên tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Công chức cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công làm việc thường xuyên tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 400.000 đồng/người/tháng.

Xem thêm văn bản TẠI ĐÂY.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,341

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079