Công an, quân đội sẽ không còn khoản phụ cấp nào khi cải cách tiền lương?

18/10/2023 12:30 PM

Xin hỏi công an, quân đội sẽ không còn khoản phụ cấp nào khi cải cách tiền lương? Lương công an, quân đội 2024 sau khi cải cách tiền lương sẽ còn lại những khoản nào? - Bảo Ân (Nghệ An)

Công an, quân đội sẽ không còn khoản phụ cấp nào khi cải cách tiền lương? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Công an, quân đội sẽ không còn khoản phụ cấp nào khi cải cách tiền lương?

Theo điểm d khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 có quy định về các nội dung cải cách đối với các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công):

Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Theo đó, bãi bỏ các loại phụ cấp sau:

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); 

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); 

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); 

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy, theo quy định nêu trên thì sau khi thực hiện cải cách tiền lương, các khoản phụ cấp mà công an, quân đội sẽ bị cắt bỏ bao gồm: 

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Phụ cấp công vụ; 

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Trong đó, so với các khoản phụ cấp bị bãi bỏ đối với cán bộ công chức viên chức thì công an, quân đội sẽ không bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề. 

2. Lương công an, quân đội 2024 sau khi cải cách tiền lương sẽ còn lại những khoản nào?

Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 nêu rõ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Căn cứ tại điểm b khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018,sẽ xây dựng 03 bảng lương Công an, Quân đội mới sau khi cải cách tiền lương như sau:

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm)

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Ngoài ra, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Theo đó, lương công an, quân đội từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương gồm những khoản như sau:

* Khoản thu nhập của công an, quân đội từ tiền lương

Mức lương hiện nay của quân đội đang được tính theo hệ số x lương cơ sở. Tuy nhiên, nếu cải cách tiền lương thì mức lương tính theo hệ số và lương cơ sở này sẽ bị bãi bỏ.

Thay vào đó, lương quân đội sẽ được giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay

* Khoản thu nhập của công an, quân đội từ phụ cấp

Chính sách cải cách tiền lương cũng sắp xếp lại chế độ phụ cấp hiện hành, như sau:

- Tiếp tục được hưởng 07 loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an, cơ yếu.

- Gộp các loại phụ cấp:

+ Phụ cấp theo nghề được gộp từ các loại phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng với công chức, viên chức làm các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường như giáo dục và đào tạo, y tế, thi hành án dân sự…

+ Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ các loại phụ cấp nêu tại mục 1. 

- Riêng phụ cấp khoán của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện nhất quán trên tỷ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Qua đó, mức phụ cấp của các đối tượng này được quy định cụ thể theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm.

* Khoản thu nhập của công an, quân đội từ thưởng

Thưởng là khoản thu nhập sẽ được bổ sung vào tổng quỹ thu nhập của lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương. Theo đó, quỹ tiền thưởng được bổ sung bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

3. Thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương?

Dự kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội XV vào tháng 10/2023, Chính phủ sẽ trình lộ trình và phương án cải cách tiền lương lên Quốc hội.

Mới đây, phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

"Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1-7-2024".

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,417

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079