Công dân bao nhiêu tuổi được quyền ứng cử vào Quốc hội?

31/10/2023 13:30 PM

Tôi muốn biết ứng cử là gì? Công dân bao nhiêu tuổi được quyền ứng cử vào Quốc hội theo quy định hiện hành? – Kim Thủy (Bạc Liêu)

Công dân bao nhiêu tuổi được quyền ứng cử vào Quốc hội?

Công dân bao nhiêu tuổi được quyền ứng cử vào Quốc hội? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ứng cử là gì?

Ứng cử được hiểu là việc một người tự xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực có nguyện vọng ghi tên vào danh sách ứng cử viên hoặc được cơ quan, tổ chức giới thiệu để đưa vào danh sách ứng cử viên để có thể được bầu làm đại biểu tại các cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) hoặc làm lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

2. Công dân bao nhiêu tuổi được quyền ứng cử vào Quốc hội?

Tại Điều 27 Hiến pháp 2013 đã có quy định về quyền ứng cử vào Quốc hội là một trong những quyền cơ bản của công dân.

Theo đó, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Cụ thể thể hóa nội dung trên, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 đã có quy định cụ thể như sau:

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

Tuy nhiên ngoài việc đáp ứng về độ tuổi, thì công dân ứng cử vào Quốc hội còn phải phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội như sau:

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

(Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 và Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, sửa đổi 2020)

3. Thành phần hồ sơ ứng cử vào Quốc hội

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội bao gồm:

- Đơn ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

- Tiểu sử tóm tắt;

- Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Lưu ý: Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử.

(Khoản 1, 2 Điều 35 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015)

4. Trường hợp nào không được ứng cử vào Quốc hội?

Năm trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội bao gồm:

(1) Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

(2) Người đang bị khởi tố bị can.

(3) Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

(4) Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

(5) Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

(Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015)

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,995

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079