Quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm

31/10/2023 14:15 PM

Xin hỏi theo quy định thì vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm là bao nhiêu? - Thu Thanh (Đà Nẵng)

Công ty bảo hiểm là gì?

Căn cứ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì có thể hiểu công ty bảo hiểm là công ty được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và luật khác có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm. Công ty bảo hiểm bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty bảo hiểm sức khỏe.

Quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm

Quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm (Hình từ internet)

Quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm

Căn cứ Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm như sau:

(1) Vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm nhân thọ:

(1.1) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 750 tỷ đồng Việt Nam;

(1.2) Kinh doanh bảo hiểm theo điểm (1.1) và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam;

(1.3) Kinh doanh bảo hiểm theo điểm (1.1), bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.300 tỷ đồng Việt Nam.

(2) Vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm phi nhân thọ:

(2.1) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vệ tinh) và bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam;

(2.2) Kinh doanh bảo hiểm theo điểm (2.1) và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 450 tỷ đồng Việt Nam;

(2.3) Kinh doanh bảo hiểm theo điểm (2.1), bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 500 tỷ đồng Việt Nam.

(3) Vốn điều lệ tối thiểu của công ty bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam.

(4) Vốn điều lệ tối thiểu của công ty tái bảo hiểm:

(4.1) Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 500 tỷ đồng Việt Nam;

(4.2) Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 900 tỷ đồng Việt Nam;

(4.3) Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm cả 03 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1.400 tỷ đồng Việt Nam.

(5) Công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động trước ngày 01/07/2023 có số vốn điều lệ thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu nêu trên thì trước ngày 01/01/2028 phải hoàn thành việc bổ sung đủ vốn điều lệ và ký quỹ theo quy định.

Quy định vốn được cấp tối thiểu đối với chi nhánh công ty bảo hiểm

Căn cứ Điều 36 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định vốn được cấp tối thiểu đối với chi nhánh công ty bảo hiểm như sau:

(i) Vốn được cấp tối thiểu của chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:

(i.1) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp (i.1) và (i.2)) và bảo hiểm sức khỏe: 250 tỷ đồng Việt Nam;

(i.2) Kinh doanh bảo hiểm theo điểm (i.1) và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 300 tỷ đồng Việt Nam;

(i.3) Kinh doanh bảo hiểm theo điểm (i.1), bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam.

(ii) Vốn được cấp tối thiểu của chi nhánh công ty tái bảo hiểm nước ngoài:

(ii.1) Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam;

(ii.2) Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 450 tỷ đồng Việt Nam;

(ii.3) Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm cả 03 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam.

(iii) Chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động trước ngày 01/07/2023 có số vốn được cấp thấp hơn mức vốn được cấp tối thiểu quy định tại Điều này thì trước ngày 01/01/2028 phải hoàn thành việc bổ sung đủ vốn được cấp và ký quỹ theo quy định.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 706

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079