05 hành vi doanh nghiệp bưu chính viễn thông không được làm

02/11/2023 14:14 PM

Xin cho tôi hỏi doanh nghiệp bưu chính viễn thông không được làm những hành vi gì theo quy định hiện hành? – Minh Tâm (Tây Ninh)

05 hành vi doanh nghiệp bưu chính viễn thông không được làm

05 hành vi doanh nghiệp bưu chính viễn thông không được làm (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

05 hành vi doanh nghiệp bưu chính viễn thông không được làm

Theo Điều 7 Quyết định 39/2007/QĐ-TTg, doanh nghiệp bưu chính viễn thông không được thực hiện các hành vi sau đây:

(1) Lạm dụng vị thế, liên kết để định giá, áp đặt giá dịch vụ, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ, của các doanh nghiệp khác và lợi ích Nhà nước.

(2) Lợi dụng các thời điểm bất thường (lễ, tết, thiên tai, dịch bệnh...) để tăng giá, ép giá.

(3) Sử dụng các hình thức quảng cáo, khuyến mại thiếu trung thực hoặc không lành mạnh, bán dịch vụ dưới giá thành.

(4) Tăng hoặc giảm giá giả tạo trái với các quy định về khuyến mại dịch vụ.

(5) Các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

- Bưu chính gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính. (Khoản 1 Điều 3 Luật Bưu chính 2010)

- Viễn thông là việc gửi, truyền, nhận và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện quang học và phương tiện điện từ khác. (Khoản 1 Điều 3 Luật Viễn thông 2009)

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính viễn thông

Cụ thể tại Điều 6 Quyết định 39/2007/QĐ-TTg quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính viễn thông như sau:

(i) Về quyền

- Quyết định giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông do doanh nghiệp cung cấp theo đúng khung hoặc giới hạn giá cước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, trừ những dịch vụ thuộc danh mục do nhà nước quy định giá cước;

- Thực hiện quyền khiếu nại theo pháp luật đối với các nội dung quy định về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gây thiệt hại lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

- Khiếu nại, tố cáo theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

(ii) Về trách nhiệm

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án giá cước dịch vụ do nhà nước quy định;

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời theo quy định các quy định về bình ổn giá;

- Niêm yết, thông báo giá theo đúng quy định của Luật Giá;

- Hạch toán chi phí, xác định giá thành các dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định;

- Thực hiện chế độ báo cáo, chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về giá trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông;

- Thu cước của người sử dụng dịch vụ và thanh toán giá cước với các doanh nghiệp khác theo đúng mức giá cước và trên cơ sở hợp đồng đã ký kết;

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra giá cước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Bồi thường thiệt hại do việc vi phạm pháp luật về giá.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông

Người sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông có các quyền và trách nhiệm như sau:

- Được cung cấp thông tin và được quyền yêu cầu doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải thích về giá cước đối với các dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

- Khiếu nại đúng quy định những sai sót về giá cước, về việc cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông liên quan đến giá cước.

- Thanh toán giá cước theo các điều khoản trong hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông đã ký kết.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 8 Quyết định 39/2007/QĐ-TTg)

Chia sẻ bài viết lên facebook 598

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079