Cán bộ công chức cấp huyện chuyển công tác về xã được xếp lương như thế nào?

02/11/2023 18:30 PM

Xin hỏi cán bộ công chức cấp huyện chuyển công tác về xã được xếp lương như thế nào? - Phương Linh (Bình Định)

Cán bộ công chức cấp huyện chuyển công tác về xã được xếp lương như thế nào? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cán bộ công chức cấp huyện chuyển công tác về xã được xếp lương như thế nào?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức cấp xã bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã; 

Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã quy định cụ thể các trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển công chức đến vị trí công tác khác (Điều 26, Điều 27, Điều 55).

Theo đó, căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức của địa phương và các điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận công chức đang làm việc tại huyện (trong đó có huyện ủy) làm công chức cấp xã.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà việc thực hiện chế độ, chính sách và xếp lương của công chức cấp xã áp dụng theo quy định của pháp luật cho phù hợp. 

Do đó, trường hợp công chức được điều động, biệt phái thì chế độ, chính sách thực hiện theo Điều 28 Nghị định 138/2020/NĐ-CP;  

Trường hợp công chức được tiếp nhận thì việc xếp lương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 38 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định cụ thể trường hợp cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển, biệt phái về làm cán bộ, công chức cấp xã thì tiếp tục được thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức luân chuyển, điều động từ cấp huyện về cấp xã (trừ trường hợp biệt phái) đã bổ sung đầy đủ điều kiện bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu vị trí việc làm của địa phương thì bắt đầu từ ngày 1/8/2023 được xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo hoặc tiếp tục được thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Cán bộ xã kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì tính phụ cấp thế nào?

Theo Điều 20 Nghị định 33/2023/NĐ-CP có quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ của cán bộ cấp xã như sau:

- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

- Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,390

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079