Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ai? Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

03/11/2023 08:15 AM

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ai? Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ gì? – Thanh Hằng (Đà Nẵng)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ai? Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ai? Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ai?

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 04 thứ trưởng, gồm:

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương năm 1995; Từ năm 1995 - 1997 học cao học chuyên ngành kinh tế phát triển theo chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TP. HCM và Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan; Tiến sĩ Nghiên cứu phát triển chuyên ngành Kinh tế tại Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan.

Trải qua nhiều cương vị công tác: Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Phó trưởng phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng khoa Kinh tế thuộc Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Hiệu trưởng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; Ngày 22 tháng 9 năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011; Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2012; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kinh tế Đảng" năm 2015 của Ban Kinh tế Trung ương Đảng; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2015 - 2016.

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ Văn hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc năm 1989; hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngữ Văn tại Đại học sư phạm Hà Nội; bảo vệ tiến sĩ chuyên ngành Ngữ Văn tại Đại học sư phạm Hà Nội.

Trải qua nhiều vị trí công tác: Giáo viên tại Trường Trung học sư phạm 12+3 Lạng Sơn; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn; từ 10/2011, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn; tháng 11/2013, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng, Lạng Sơn; tháng 12/2015, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ 4/2016-2/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ 13/2/2020, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Quyết định 1844/QĐ-BGDĐT năm 2023, cụ thể như sau:

2.1. Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

- Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác pháp chế theo phân công của Bộ trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Pháp chế; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

- Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

- Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban, Hội, Hiệp hội: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 165).

- Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

2.2. Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng

- Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và quốc tế; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; kế hoạch - tài chính ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; xuất bản; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác thanh tra theo phân công của Bộ trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cơ sở vật chất; Thanh tra; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia.

- Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 732); Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Đề án Xây dựng xã hội học tập; Đề án Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban, Hội, Hiệp hội: Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam; Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam.

- Là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

2.3. Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh

- Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác thi đua, khen thưởng theo phân công của Bộ trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục dân tộc.

- Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

- Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban, Hội, Hiệp hội: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Ủy ban quốc gia vì sự phát triển bền vững; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid 19; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, của Bộ trưởng.

2.4. Nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

- Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; phát triển ngành sư phạm; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng giáo dục đại học; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam; công nhận văn bằng, chứng chỉ; thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác cải cách hành chính theo phân công của Bộ trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Cục Quản lý chất lượng; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực.

- Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung.

- Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89); Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 (Đề án 69).

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban, Hội, Hiệp hội: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 692

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079