Mức thu lệ phí hộ tịch tại Hà Nội

04/11/2023 13:31 PM

Mức thu lệ phí hộ tịch tại Hà Nội (đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử,...) là bao nhiêu? – Như Phúc (Thái Bình)

Mức thu lệ phí hộ tịch tại Hà Nội năm 2023

Mức thu lệ phí hộ tịch tại Hà Nội năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Mức thu lệ phí hộ tịch tại Hà Nội năm 2023 được quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND như sau:

1. Đối tượng được miễn lệ phí hộ tịch tại Hà Nội

Cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về Hộ tịch theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch sau đây:

- Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

- Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

2. Mức thu lệ phí hộ tịch tại Hà Nội năm 2023

- Đối với các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã:

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu lệ phí

1

Đăng ký khai sinh không đúng hạn

Đồng/1 việc

5.000

2

Đăng ký lại khai sinh

Đồng/1 việc

5.000

3

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Đồng/1 việc

5.000

4

Đăng ký khai tử không đúng hạn

Đồng/1 việc

5.000

5

Đăng ký lại khai tử

Đồng/1 việc

5.000

6

Đăng ký lại kết hôn

Đồng/1 việc

5.000

7

Nhận cha, mẹ, con

Đồng/1 việc

10.000

8

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú trong nước

Đồng/1 việc

5.000

9

Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước

Đồng/1 việc

5.000

10

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đồng/1 việc

3.000

11

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác

Đồng/1 việc

5.000

12

Đăng ký hộ tịch khác

Đồng/1 việc

5.000

- Các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện:

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu lệ phí

1

Đăng ký kết hôn

Đồng/1 việc

1.000.000

2

Đăng ký lại kết hôn

Đồng/1 việc

1.000.000

3

Đăng ký khai sinh không đúng hạn

Đồng/1 việc

50.000

4

Đăng ký lại khai sinh

Đồng/1 việc

50.000

5

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Đồng/1 việc

50.000

6

Đăng ký khai tử không đúng hạn

Đồng/1 việc

50.000

7

Đăng ký lại khai tử

Đồng/1 việc

50.000

8

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước

Đồng/1 việc

25.000

9

Xác định lại dân tộc

Đồng/1 việc

25.000

10

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Đồng/1 việc

25.000

11

Đăng ký hộ tịch khác

Đồng/1 việc

50.000

12

Nhận cha, mẹ, con

Đồng/1 việc

1.000.000

13

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Đồng/1 việc

50.000

14

Đăng ký khai sinh đúng hạn

Đồng/1 việc

25.000

15

Đăng ký khai tử đúng hạn

Đồng/1 việc

25.000

16

Đăng ký giám hộ

Đồng/1 việc

50.000

17

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Đồng/1 việc

50.000

3. Nội dung đăng ký hộ tịch

- Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

+ Khai sinh;

+ Kết hôn;

+ Giám hộ;

+ Nhận cha, mẹ, con;

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

+ Khai tử.

- Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Thay đổi quốc tịch;

+ Xác định cha, mẹ, con;

+ Xác định lại giới tính;

+ Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

+ Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

+ Công nhận giám hộ;

+ Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 3 Luật Hộ tịch 2014)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 529

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079