Hóa đơn tiền nước mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT

07/11/2023 15:30 PM

Xin cho tôi hỏi doanh nghiệp thuê văn phòng, hóa đơn tiền nước mang tên chủ nhà thì chi phí này có là chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? - Bích Nhung (Khánh Hòa)

Hóa đơn tiền nước mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hóa đơn tiền nước khi thuê mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí được trừ không?

Theo tiết 2.15 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Theo đó, chi phí điện nước khi thuê mang tên chủ nhà, nhưng là chi phí hoạt động của doanh nghiệp,nếu doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh, chi phí điện nước được tính vào chi phí được trừ trong trường hợp:

+ Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán tiền điện nước cho nhà cung cấp hay thanh toán tiền điện nước với chủ nhà (hộ gia đình, cá nhân).

+ Thanh toán hóa đơn điện nước đầy đủ.

+ Hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn điện nước.

2. Hóa đơn tiền nước mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT

Tại khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Do đó, những hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước mang tên chủ nhà sẽ thì công ty sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tiền điện, nước và tiền thuế GTGT này được hạch toán vào chi phí.

3. Điều kiện để doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,728

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079