Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam là ai?

07/11/2023 12:45 PM

Xin cho tôi hỏi hiện nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam là ai? Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được quy định thế nào? - Hồng Quân (Bình Phước)

Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam là ai?

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam là ai? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam là ai?

Hiện nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam là ông Nguyễn Hồng Diên.

* Tiểu sử

- Ngày sinh: 16/3/1965           Nam/Nữ: Nam          Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Ngày vào Đảng: 24/02/1985              Ngày chính thức: 24/8/1986

- Trình độ đào tạo: + Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Học hàm, học vị: Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế, Tiến sĩ Quản lý hành chính công.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, Nga (học đại học bằng tiếng Nga)

- Khen thưởng:

+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2006), hạng Nhì (năm 2011), hạng Nhất (năm 2017).

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000, 2008, 2014, 2016).

+ Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu III, Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

+ Nhiều huy chương, kỷ niệm chương khác.

- Kỷ luật: Không                    

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Bộ trưởng Bộ Công Thương

* Tóm tắt quá trình công tác và chức năng nhiệm vụ:

- 7/1982 - 7/1985: Bí thư Chi đoàn thôn Tịnh Xuyên, Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Hà khóa VII, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình khóa X.

- 8/1985 - 7/1986: Sinh viên khóa Cao cấp IV – Trường đoàn Cao cấp Trung ương Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Bí thư Đoàn khóa cao cấp IV.

- 8/1986 - 8/1991: Sinh viên Đại học Thanh niên Liên Xô, Bí thư Đoàn trường, Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn lưu học sinh TP. Moscow – Liên Xô.

- 9/1991 - 10/1991: Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 10/1991 - 5/1992: Cán bộ tổng hợp Tỉnh đoàn Thái Bình.

- 5/1992 - 02/1996: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII

- 02/1996 - 12/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII, XIII; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI, VII; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa III, IV; Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa I; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khóa XIX, XX.

- 12/2000 - 3/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, XVI; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIII.

- 9/2001-7/2002: Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- 3/2003 - 9/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XII, XIII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư khóa XVII. Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV – khu vực Vũ Thư.

- 10/2005 - 02/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư khóa XVII. Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV – khu vực Vũ Thư.

- 02/2007 - 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình. Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV-khu vực Vũ Thư.

- 10/2010 - 5/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII.

- 6/2011 - 3/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

- 3/2015 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

- 10/2015 - 01/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

- 01/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

- 6/2016 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

- 5/2018 - 7/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

- 8/2018 - 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI.

- 5/2020 - 04/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (kiêm nhiệm); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

- Từ 04/2021 đến nay: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo: Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương

2. Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Việt Nam

Cụ thể tại Điều 3 Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Việt Nam như sau:

(1) Vụ Kế hoạch - Tài chính.

(2) Vụ Khoa học và Công nghệ.

(3) Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

(4) Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

(5) Vụ Chính sách thương mại đa biên.

(6) Vụ Thị trường trong nước.

(7) Vụ Dầu khí và Than.

(8) Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

(9) Vụ Tổ chức cán bộ.

(10) Vụ Pháp chế.

(11) Thanh tra Bộ.

(12) Văn phòng Bộ.

(13) Tổng cục Quản lý thị trường.

(14) Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

(15) Cục Điều tiết điện lực.

(16) Cục Công nghiệp.

(17) Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

(18) Cục Phòng vệ thương mại.

(19) Cục Xúc tiến thương mại.

(20) Cục Công Thương địa phương.

(21) Cục Xuất nhập khẩu.

(22) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

(23) Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

(24) Cục Hóa chất.

(25) Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

(26) Báo Công Thương.

(27) Tạp chí Công Thương.

(28) Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Các tổ chức từ (1) đến (24) là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (25) đến (28) là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ được tổ chức 3 phòng.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,155

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079