Tiêu chuẩn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên

07/11/2023 13:45 PM

Xin cho tôi hỏi tiêu chuẩn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định thế nào? - Hà Giang (Bình Định)

Tiêu chuẩn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tiêu chuẩn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên là ai?

Theo khoản 1 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT quy định giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên là người đứng đầu Trung tâm giáo dục thường xuyên (Trung tâm), trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm.

2. Tiêu chuẩn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên

Cụ thể tại các khoản 2 và 3 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm:

- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm;

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên

Căn cứ theo khoản 4 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm:

- Xây dựng, phê duyệt chiến lược và kế hoạch phát triển Trung tâm;

- Xây dựng quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên theo quy định của pháp luật;

- Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trung tâm; bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của trung tâm;

- Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quyết định trả lương theo vị trí việc làm gắn với hiệu quả, chất lượng công việc; tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu của Trung tâm; quản lý, sử dụng viên chức và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

- Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

- Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học trong Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động giáo dục hoặc các tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Cấp học bạ, chứng chỉ, chứng nhận cho người học đạt yêu cầu theo quy định;

- Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động giáo dục, đào tạo của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

- Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn với cơ quan quản lý trực tiếp;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 381

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079