Dự toán gói thầu xây dựng là gì? Các gói thầu cần xác định dự toán gói thầu xây dựng

09/11/2023 07:30 AM

Cho tôi hỏi dự toán gói thầu xây dựng là gì? Các gói thầu cần xác định dự toán gói thầu xây dựng gồm những gói thầu nào? - Tiến Tài (Hậu Giang)

Dự toán gói thầu xây dựng là gì? Các gói thầu cần xác định dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu xây dựng là gì? Các gói thầu cần xác định dự toán gói thầu xây dựng (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Dự toán gói thầu xây dựng là gì? 

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 10/2021/NĐ-CP thì dự toán gói thầu xây dựng (sau đây gọi là dự toán gói thầu) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Các gói thầu cần xác định dự toán gói thầu xây dựng 

Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 10/2021/NĐ-CP thì dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu sau:

- Gói thầu thi công xây dựng;

- Gói thầu mua sắm thiết bị;

- Gói thầu lắp đặt thiết bị;

- Gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng;

- Gói thầu hỗn hợp.

3. Hướng dẫn xác định dự toán gói thầu xây dựng

Theo Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định về xác định dự toán gói thầu xây dựng như sau:

- Dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của từng gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu.

- Đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trên cơ sở thiết kế FEED.

- Đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu và thiết kế xây dựng tương ứng.

Các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu được xác định như các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 12 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói thầu.

- Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết.

- Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4. Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng theo Điều 18 Nghị định 10/2021/NĐ-CP như sau:

- Việc thẩm tra, thẩm định dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP thực hiện như đối với dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

- Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

- Tùy theo đặc điểm, tính chất của gói thầu, việc điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP được thực hiện như quy định đối với điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tại Điều 15 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 948

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079