Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024

08/11/2023 16:02 PM

Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024 gồm những gì? Thời hạn nộp hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024 là khi nào? - Thụy Vân (Phú Yên)

Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024

Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024, thời hạn nộp báo cáo dự toán tài chính công đoàn năm 2024 được quy định tại Hướng dẫn 95/HD-TLĐ năm 2023, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024

Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2024 gửi về Tổng Liên đoàn gồm 02 bộ đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc theo Hướng dẫn 22/HD-TLĐ ngày 29/4/2021 và Hướng dẫn 86/HD-TLĐ ngày 29/5/2023, bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp dự toán thu - chi tài chính công đoàn.

- Báo cáo dự toán thu - chi đơn vị sự nghiệp.

- Thống kê danh sách tên đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn gồm: lao động, đoàn viên... theo khu vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh (theo mẫu nhập phần mềm thu kinh phí công đoàn qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam).

- Mẫu 01a, 01b kèm theo Quyết định 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

- Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách và lao động khác tại công đoàn cấp trên cơ sở trở lên (thời điểm 30/10/2023).

- Mẫu biểu giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo Công văn 6912/TLĐ-TC ngày 27/6/2023 (nếu có).

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2023, thuyết minh chi tiết dự toán năm 2024.

2. Thời hạn nộp báo cáo dự toán tài chính công đoàn năm 2024

- Báo cáo dự toán của đơn vị được thông qua Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét thống nhất trước khi gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính).

- Thời hạn nộp: Báo cáo dự toán tài chính công đoàn năm 2024 nộp trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.

3. Phương thức xét duyệt dự toán tài chính công đoàn năm 2024

- Căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán của đơn vị, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn dự kiến giao chỉ tiêu thu, chi cho đơn vị trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt, không mời các đơn vị về làm việc với Tổng Liên đoàn để duyệt dự toán (thông báo giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024 hoàn thành trong tháng 01/2024).

- Căn cứ hướng dẫn này và tình hình thực tế, các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện.

4. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024

- Mục tiêu:

Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2024 các cấp công đoàn xây dựng có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế, từng ngành, từng địa phương xây dựng dự toán thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định hiện hành, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động.

- Yêu cầu:

+ Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm đúng Quyết định số 8086/QĐ-TLĐ ngày 10/10/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024. Xác định được số phải thu tài chính công đoàn trong năm 2024 và tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí, đặc biệt tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

+ Dự toán chi tài chính công đoàn cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, Nội dung chi tập trung cho các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

+ Trong năm dự toán, khi Tổng Liên đoàn ban hành các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện dự toán thì các đơn vị thực hiện theo hiệu lực của văn bản mới ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,295

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079