Văn hóa doanh nghiệp là gì? Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là ngày mấy?

10/11/2023 19:15 PM

Xin cho tôi hỏi văn hóa doanh nghiệp là gì? Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là ngày mấy? - Ngân Hà (Phú Yên)

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là ngày mấy? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Hiện hành pháp luật chưa có khái niệm cụ thể về văn hóa doanh nghiệp tuy nhiên có thể hiểu văn hóa doanh nghiệp là một khái niệm mô tả tập hợp các giá trị, niềm tin, thái độ, hành vi và phong cách làm việc chung mà một tổ chức doanh nghiệp áp dụng và tạo ra để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của mình. Văn hóa doanh nghiệp đặc trưng cho bản sắc riêng biệt của mỗi tổ chức và ảnh hưởng lớn đến cách nhân viên tương tác, làm việc với nhau và với khách hàng.

2. Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là ngày mấy?

Theo Điều 1 Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày 26/09/2016 quy định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

3. Mục đích tổ chức Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày 26/09/2016 quy định Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm:

- Khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội.

- Tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

- Góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Các yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Cụ thể tại Điều 3 Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày 26/09/2016 quy định việc tổ chức Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

- Có chủ đề, chương trình, mục tiêu cụ thể, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

- Sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời.

4. Cơ quan tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Cơ quan tổ chức thực hiện được quy định tại Điều 4 Quyết định 1846/QĐ-TTg ngày 26/09/2016

- Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai. Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo lĩnh vực quản lý nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thực hiện, bảo đảm mục tiêu và yêu cầu đề ra.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp và các chương trình sự kiện của Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

(1) Quyền của doanh nghiệp

- Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

- Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

- Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

- Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

- Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

- Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

- Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Quyền khác theo quy định của pháp luật.

(2) Nghĩa vụ của doanh nghiệp

- Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

- Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 7,8 Luật Doanh nghiệp 2020)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,192

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079