Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì? Khi nào được cấp Giấy phép hoạt động?

11/11/2023 12:00 PM

Cho tôi hỏi chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì? Khi nào chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động? – Thùy Trang (Tây Ninh)

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì? Khi nào được cấp Giấy phép hoạt động?

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì? Khi nào được cấp Giấy phép hoạt động? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?

Theo khoản 9 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Khi nào chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động?

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 và các điểm b, c, d và e khoản 2 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, bao gồm:

+ Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

+ Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng mà chi nhánh ngân hàng nước phụ thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng mà chi nhánh ngân hàng nước phụ thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

+ Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng 2010;

+ Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

+ Tổ chức tín dụng nước ngoài mà chi nhánh ngân hàng nước phụ thuộc được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

+ Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

+ Tổ chức tín dụng nước ngoài mà chi nhánh ngân hàng nước phụ thuộc phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

+ Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

- Ngân hàng nước ngoài phải có văn bản bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; bảo đảm duy trì giá trị thực của vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

(Khoản 3 Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng 2010)

Khi nào giấy phép hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thu hồi?

Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép;

- Tổ chức tín dụng mà chi nhánh ngân hàng nước ngoài phụ thuộc bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động ngân hàng hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép;

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về dự trữ bắt buộc, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động;

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

- Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động ngân hàng trong trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng bị giải thể, phá sản hoặc bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức đó đặt trụ sở chính thu hồi Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

(Khoản 1 Điều 28 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi 2017)

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,588

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079