Tổng hợp 10 mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2023

13/11/2023 11:45 AM

Xin cho tôi hỏi những mẫu giấy phép xây dựng mới nhất hiện nay là những mẫu nào? - Thanh Tuấn (Hải Dương)

Tổng hợp 10 mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp 10 mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2023

Dưới đây là 10 mẫu Giấy phép xây dựng mới ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình không theo tuyến

 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm

 

-  Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến

 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn công trình không theo tuyến

 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cấp theo giai đoạn công trình theo tuyến

 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cấp cho dự án

 

- Mẫu Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ

 

- Mẫu Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

 

- Mẫu Giấy phép di dời công trình

 

- Mẫu Giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình, nhà ở riêng lẻ

 

2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

- Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại các Điều 91, 92, 93 và Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật Kiến trúc năm 2019 và Luật số 62/2020/QH14.

- Xác định điều kiện phù hợp với quy hoạch trong một số trường hợp:

+ Đối với khu vực đã có quy hoạch xây dựng và theo quy định, dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác thì quy hoạch xây dựng và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành này là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng;

+ Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có liên quan hoặc thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng (đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị) là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

- Đối với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng.

(Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP))

3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

- Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng (sau đây gọi tắt là thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng) thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp:

+ Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án;

+ Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(Điều 41a Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP))

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 626

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079