Vay vốn đầu tư ra nước ngoài: Điều kiện, hồ sơ và mức cho vay mới nhất

16/11/2023 09:00 AM

Cho tôi hỏi doanh nghiệp tôi muốn vay vốn đầu tư ra nước ngoài thì điều kiện, hồ sơ và mức cho vay được quy định ra sao? - Trung Kiên (Hậu Giang)

Vay vốn đầu tư ra nước ngoài: Điều kiện, hồ sơ và mức cho vay mới nhất

Vay vốn đầu tư ra nước ngoài: Điều kiện, hồ sơ và mức cho vay mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài 

Theo Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét cho khách hàng vay đối với các nhu cầu sau:

- Góp vốn điều lệ để thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

- Góp vốn để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) ở nước ngoài.

- Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài.

- Nhu cầu vốn để thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Điều kiện vay vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay để đầu tư ra nước ngoài khi khách hàng đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân (bao gồm cả cá nhân là thành viên hoặc người đại diện được ủy quyền của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. 

Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.

- Có dự án, phương án đầu tư ra nước ngoài được tổ chức tín dụng đánh giá là khả thi và khách hàng có khả năng trả nợ tổ chức tín dụng.

- Có 2 năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu tính đến thời điểm đề nghị vay vốn.

3. Hồ sơ đề nghị vay vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 6 Thông tư 36/2018/TT-NHNN thì khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-NHNN (mục 2) và các tài liệu khác theo hướng dẫn của tổ chức túi dụng.

4. Mức cho vay vốn đầu tư ra nước ngoài

Mức cho vay vốn đầu tư ra nước ngoài theo Điều 7 Thông tư 36/2018/TT-NHNN như sau:

- Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, phương án đầu tư ra nước ngoài, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng và khả năng nguồn vốn của tổ chức tín dụng.

- Mức cho vay tối đa của tổ chức tín dụng không vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng.

5. Thời hạn cho vay vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 8 Thông tư 36/2018/TT-NHNN thì thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng cung ứng vốn trung, dài hạn của tổ chức tín dụng, thời hạn đầu tư của dự án, thời gian còn lại của Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác.

6. Đồng tiền cho vay, trả nợ vay vốn đầu tư ra nước ngoài

Đồng tiền cho vay, trả nợ vay vốn đầu tư ra nước ngoài theo Điều 9 Thông tư 36/2018/TT-NHNN như sau:

- Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về đồng tiền cho vay phù hợp với quy định pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,232

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079