Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (QCVN 47:2022/BTNMT)

01/11/2023 09:26 AM

Xin hỏi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn hiện nay được ban hành kèm theo văn bản nào? - Văn Vương (Thái Bình)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 22/2022/TT-BTNMT ngày 20/12/2022, ký hiệu: QCVN 47:2022/BTNMT.

QCVN 47:2022/BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc các yếu tố thủy văn và áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quan trắc các yếu tố thủy văn trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (QCVN 47:2022/BTNMT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (Hình từ internet)

Quy định kỹ thuật quan trắc mực nước theo QCVN 47:2022/BTNMT

(1) Quy định về ký hiệu và đơn vị đo

- Ký hiệu mực nước: H;

- Đơn vị đo mực nước: centimét (cm);

- Độ chính xác giá trị mực nước: ±1 cm.

(2) Quy định về vị trí quan trắc

Thực hiện theo quy định tại Điều 5.1 trong TCVN 12635-2:2019 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn.

(3) Quy định về công trình quan trắc

Thực hiện theo quy định tại Điều 5.2 trong TCVN 12635-2:2019 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn.

(4) Quy định về dụng cụ và thiết bị quan trắc

- Dụng cụ và thiết bị quan trắc phải an toàn, dễ sử dụng, bảo đảm đúng tính năng kỹ thuật, có độ chính xác khi đo đến 1 cm;

- Đo được mực nước từ thấp nhất đến mực nước cao nhất tại vị trí quan trắc;

- Có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

- Thiết bị đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của thiết bị đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng;

- Dụng cụ và thiết bị quan trắc phải được bảo quản, bảo dưỡng theo các quy định hiện hành.

(5) Quy định về kỹ thuật quan trắc

Kỹ thuật quan trắc mực nước thực hiện theo quy định tại Mục 1, Phụ lục A, QCVN 47:2022/BTNMT.

Quy định kỹ thuật quan trắc nhiệt độ nước sông theo QCVN 47:2022/BTNMT

(i) Quy định về ký hiệu và đơn vị đo

- Ký hiệu nhiệt độ nước: Tn;

- Đơn vị đo nhiệt độ nước: Độ C (0C);

- Độ chính xác giá trị nhiệt độ nước: ± 0,10C.

(ii) Quy định về vị trí quan trắc

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 trong TCVN 12635-2:2019 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn.

(iii) Quy định về thiết bị quan trắc

- Thiết bị quan trắc nhiệt độ nước sông phải an toàn, dễ sử dụng, bảo đảm đúng tính năng kỹ thuật, có độ chính xác khi đo đến 0,10C;

- Đo được nhiệt độ từ thấp nhất đến nhiệt độ cao nhất tại vị trí quan trắc;

- Có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

- Có bộ phận hạn chế và loại trừ tác động do tiếp xúc với không khí hoặc các vật trôi, nổi trên sông;

- Thiết bị đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của thiết bị đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng;

- Thiết bị đo phải được bảo quản, bảo dưỡng theo các quy định hiện hành.

(iv) Quy định về kỹ thuật quan trắc

Kỹ thuật quan trắc nhiệt độ nước thực hiện theo quy định tại Mục 2, Phụ lục A, QCVN 47:2022/BTNMT.

Quy định kỹ thuật quan trắc lưu lượng nước theo QCVN 47:2022/BTNMT

(a) Quy định về ký hiệu và đơn vị đo

- Ký hiệu lưu lượng nước: Q;

- Đơn vị đo lưu lượng nước: mét khối/giây (m3/s).

Chi tiết ký hiệu, đơn vị đo và lấy số có nghĩa của các yếu tố trong quan trắc lưu lượng nước quy định tại Phụ lục D, QCVN 47:2022/BTNMT.

(b) Quy định về vị trí quan trắc

Thực hiện theo quy định tại Điều 7.1 trong TCVN 12635-2:2019 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn.

(c) Quy định về công trình quan trắc

Thực hiện theo quy định tại Điều 7.2 trong TCVN 12635-2:2019 Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn.

(d) Quy định về thiết bị và phương tiện quan trắc

- Thiết bị đo đảm bảo đo được yếu tố đo, đúng tính năng kỹ thuật của thiết bị;

- Có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

- Thiết bị đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của thiết bị đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng;

- Thiết bị và phương tiện đo lưu lượng nước phải được bảo quản, bảo dưỡng theo các quy định hiện hành;

- Phương tiện quan trắc lưu lượng nước phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và không ảnh hưởng đến tính năng hoạt động của thiết bị đo;

- Thiết bị và phương tiện quan trắc phải được bảo quản, bảo dưỡng theo các quy định hiện hành.

(e) Quy định về kỹ thuật quan trắc

Kỹ thuật quan trắc lưu lượng nước thực hiện theo quy định tại Phụ lục B, QCVN 47:2022/BTNMT.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 452

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079