Phải huấn luyện định kỳ cho đội PCCC bao lâu một lần?

21/11/2023 08:45 AM

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì phải huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ cho đội PCCC cơ sở, chuyên ngành bao lâu một lần? - Hữu Toàn (TPHCM)

Đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

(1) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 (sửa đổi 2013);

(2) Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

(3) Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

(4) Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

(5) Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

(6) Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

(7) Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Phải huấn luyện định kỳ cho đội PCCC bao lâu một lần?

Phải huấn luyện định kỳ cho đội PCCC bao lâu một lần? (Hình từ internet)

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC

Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng;

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy;

- Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy;

- Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Căn cứ Khoản 3 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

- Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng nêu tại điểm (1), (2), (4), (5) (6), (7) và từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng nêu tại điểm (3) nêu trên;

- Thời gian huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sau khi chứng nhận này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ đối với các đối tượng nêu tại điểm (1), (2), (4), (5) (6), (7) và 32 giờ đối với đối tượng nêu tại điểm (3) nêu trên;

- Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 08 giờ đối với đối tượng nêu tại điểm (1), (2), (4), (5) (6), (7) và tối thiểu 16 giờ đối với đối tượng nêu tại điểm (3) nêu trên.

Phải huấn luyện định kỳ cho đội PCCC bao lâu một lần?

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP nêu trên thì thành viên các đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện, bồi dưỡng hằng năm, trong đó:

- Đối với thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành: Hằng năm phải được huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 16 giờ.

- Đối với thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở: Hằng năm phải được huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 08 giờ.

Trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC

Căn cứ Khoản 4 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

- Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Căn cứ Khoản 5 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy như sau:

- Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện: Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện; kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện; danh sách trích ngang lý lịch của người đã được huấn luyện;

- Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện: Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện; danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký huấn luyện;

- Đối với cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy: Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,381

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079