Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024

22/11/2023 08:45 AM

Tôi muốn biết Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu ra các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nào sẽ thực hiện trong năm 2024? – Tú Vy (An Giang)

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 121-HD/BTGTW ngày 06/11/2023 thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024

Cụ thể các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024 được nêu chi tiết tại Hướng dẫn 121-HD/BTGTW năm 2023 như sau:

(1) Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang biên soạn, khi hoàn thành sẽ có hướng dẫn cụ thể.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn 60-HD/BTGTW năm 2022 về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.

Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

- Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn 61-HD/BTGTW năm 2022 về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

(2) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

- Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, thực hiện theo Hướng dẫn 40-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”, thực hiện theo Hướng dẫn 41-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, thực hiện theo Hướng dẫn 42-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”, thực hiện theo Hướng dẫn 43-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”, thực hiện theo Hướng dẫn 44-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực hiện theo Hướng dẫn 45-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thực hiện theo Hướng dẫn 16-HD/BTGTW năm 2021. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

- Chuyên đề giáo dục Lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”, dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, thực hiện Quyết định 2448-QĐ/BTGTW năm 2023.

(3) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, thực hiện theo Hướng dẫn 59-HD/BTGTW năm 2022 về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng” thực hiện theo Hướng dẫn 100-HD/BTGTW năm 2019 về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, thực hiện theo Hướng dẫn 101-HD/BTGTW năm 2019 về thực hiện chương hình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”, thực hiện theo Hướng dẫn 61-HD/BTGTW năm 2008 về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

- Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu giáo dục lý luận chính trị”, thực hiện theo Hướng dẫn 58-HD/BTGTW năm 2012 về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

(4) Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn 120-HD/BTGTW năm 2023 hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

(5) Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” thực hiện theo Hướng dẫn 103-HD/BTGTW năm 2019 hướng dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. Đồng thời, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.

* Lưu ý: Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung một số chương trình bồi dưỡng chuyên đề khi có tài liệu mới Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có Hướng dẫn sau. Trong khi chờ hướng dẫn, tài liệu mới, đề nghị các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện theo hướng dẫn hiện hành./.

Xem thêm tại Hướng dẫn 121-HD/BTGTW ngày 06/11/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,991

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079