Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được sử dụng cho những hoạt động nào?

25/11/2023 07:30 AM

Cho tôi hỏi theo quy định thì Quỹ Đền ơn đáp nghĩa sẽ được sử dụng cho những hoạt động nào? - Hữu Danh (Tây Ninh)

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được sử dụng cho những hoạt động nào?

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được sử dụng cho những hoạt động nào? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mục đích hoạt động của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Mục đích hoạt động của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo Điều 173 Nghị định 131/2021/NĐ-CP như sau:

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ trực tiếp cho người có công, thân nhân người có công và hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

2. Quy định về quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Theo Điều 174 Nghị định 131/2021/NĐ-CP thì việc quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được quy định như sau:

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở bốn cấp, gồm: Quỹ cấp trung ương, Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp huyện và Quỹ cấp xã. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa từng cấp có Ban quản lý Quỹ và bộ phận giúp việc cho Ban quản lý Quỹ theo từng cấp hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện được sử dụng con dấu riêng để giao dịch; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã để giao dịch.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp được mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp thực hiện hạch toán độc lập, áp dụng chế độ kế toán đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quyết toán thu, chi theo quy định của pháp luật có liên quan; không cho vay để sinh lời, kết dư Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được luân chuyển sang năm tiếp theo.

3. Phạm vi vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Phạm vi vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo Điều 177 Nghị định 131/2021/NĐ-CP như sau:

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã vận động đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện vận động đối với:

+ Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp huyện trực tiếp quản lý.

+ Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp huyện.

+ Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh vận động đối với:

+ Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

+ Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh.

+ Các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trung ương vận động đối với:

+ Các cơ quan của Trung ương Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội.

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp do cơ quan trung ương quản lý.

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Ban cơ yếu Chính phủ.

+ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

+ Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức trung ương trực tiếp quản lý, cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, người Việt Nam làm việc sinh sống ở nước ngoài.

4. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được sử dụng cho những hoạt động nào?

Nội dung sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo Điều 181 Nghị định 131/2021/NĐ-CP như sau:

- Hỗ trợ người có công hoặc thân nhân của họ khi gia đình gặp khó khăn hoặc khi ốm đau, khám, chữa bệnh.

- Hỗ trợ địa phương có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi người có công mà nguồn vận động ủng hộ thấp.

- Tặng quà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

- Hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công hoặc thân nhân liệt sĩ.

- Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ.

- Các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phòng, văn phòng phẩm, dịch vụ công cộng và các khoản chi khác), các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. 

Các khoản chi tại khoản 6 Điều 181 Nghị định 131/2021/NĐ-CP không được vượt quá 5% tổng số thu hằng năm của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa từng cấp.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,227

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079